Warunki wynajmu

 1. W celu wynajęcia samochodu Najemca powinien dokonać rezerwacji pojazdu poprzez stronę internetową www.rentkrakow.pl ssata, czy
 2. Po złożeniu rezerwacji i otrzymaniu informacji o jej przyjęciu Najemca zobowiązany jest do jej potwierdzenia drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Najemca zobowiązany jest posiadać przy sobie w chwili wynajmu dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu), ważne prawo jazdy kategorii B, honorowane w Polsce oraz kartę kredytową. W przypadku wynajmu pojazdu z segmentu A, B lub C, Rent Kraków akceptuje posiadanie karty debetowej
 4. Płatność za wynajem dokonywana jest przez Najemcę z góry, nie później, niż w chwili wydania pojazdu.
 5. Najemca zobowiązany jest oddać samochód w stanie, w jakim go wynajął – zgodnie z oględzinami z dnia wynajmu.
 6. Najemca może wyjechać poza granice terytorium Rzeczpospolitej Polskiej po uprzednim uzyskaniu zgody pracownika Rent Kraków oraz wniesieniu jednorazowej opłaty w wysokości 50,00 PLN. Zabrania się wyjazdu do następujących krajów: Albania, Białoruś, Rosja, Turcja oraz Ukraina.
 7. Zabranie się palenia tytoniu w wynajętym pojeździe.
 8. W przypadku zaistnienia kolizji, niezwłocznie należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wezwać odpowiednie służby, oraz poinformować o zaistniałej sytuacji przedstawiciela Rent Kraków.
 9. W przypadku uszkodzenia wynajętego pojazdu z winy Najemcy lub w sytuacji, w której nie ma ustalonego sprawcy, Najemca odpowiada za szkodę w wysokości udziału własnego, ustalonego na:
  • Samochody z segmentu A, B, C – udział własny w szkodzie 1000 PLN
  • Samochody z segmentu D, E, K – udział własny w szkodzie 2000 PLN
  • Samochody z segmentu F – udział własny w szkodzie 5000 PLN
 10. W przypadku, w którym sprawcą szkody w wynajętym pojeździe jest inny uczestnik ruchu drogowego, Najemca nie odpowiada udziałem własnym w szkodzie pod warunkiem, że w ciągu 24 godzin dostarczy do Rent Kraków wszystkie dokumenty niezbędne do zlikwidowania szkody z OC sprawcy.
 11. Jeśli Najemca doprowadził do szkody umyślnie i/lub pod wpływem substancji odurzających, Rent Kraków zastrzega sobie prawo do dochodzenia pełnej ceny naprawy pojazdu – o ile przewyższa ona wartość udziału własnego w szkodzie.
 12. Jeśli pojazd zostanie skradziony, Najemca odpowiada w wysokości udziału własnego o ile dostarczy do Rent Kraków dowód rejestracyjny oraz kluczyki wynajętego pojazdu. W przypadku niedostarczenia dowodu rejestracyjnego i/lub kluczyków w sytuacji kradzieży samochodu, Najemca odpowiada finansowo przed Rent Kraków w wysokości wartości wynajętego pojazdu.
 13. Udział własny w szkodzie można znieść (nie dotyczy segmentu F) poprzez wykupienie doubezpieczenia w cenie 20 PLN/doba. Doubezpieczenie nie obejmuje szyb, opon, wyposażenia wnętrza, a także kradzieży pojazdu oraz jego umyślnego uszkodzenia.
 14. Najemca może przedłużyć wynajem po sprawdzeniu dostępności pojazdów i akceptacji ze strony pracownika Rent Kraków
 15. 1W przypadku samowolnego przedłużenia wynajmu stawka dobowa liczona jest podwójnie.

Szybki kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości